huiselijk geweld

Een vrouwtje loopt wat stilletjes rond,
Haar stemgeluid ooit verstomd.
Door het huiselijk geweld,
Wat aan niemand werd verteld.

De dader loopt op vrije voeten,
Heeft alle ruimte om te zoeken.
Naar verhalen die hem verschonen,
Hij vertelt dat hij zijn goede wil wou tonen.
Verzint de grootste klaagzang,
Keert de verhalen uit eigenbelang.
Wijst driftig met een vingertje naar haar,
Voor hem is het duidelijk en klaar.
Zij heeft hem emotioneel gesloopt,
Terwijl hij voor haar kroop.

Het vrouwtje gaat rustig haar gang,
Ze kiest voor een ander belang.
Bouwt aan het leven stap voor stap,
Laat het verleden, zoekt naar een nieuwe lach.

Het gevecht heeft geen zin,
Het maakt niet uit wie er wint.
Het was zoals het is geweest,
Duidelijk geen groot feest.
Ze heeft gegeven wat ze kon,
Alles draaide er immers om.
Dat hij gelukkig was en tevreden,
Een fout die ze nooit meer maakt in het heden.
Hij heeft haar mishandeld en gesloopt,
Maar nog ligt ze niet in de goot.

Het vrouwtje neemt het leven zoals het is,
Zeurt niet over verlies of gemis.
Ze telt haar zegeningen,
Betaald haar rekeningen.

Klaagt niet over alles wat ze zich heeft ontzegd,
Elke grens die ze heeft verlegt.
Ze heeft gevochten voor een bestaan,
En huilde stil haar traan.
Hoeft nu geen eer te behalen,
Met sterke verhalen.
Hoeft niet op haar borst te slaan,
Om het goeds wat ze heeft gedaan.
Ze volgt de draad van het leven,
Dankbaar voor elk gegeven.
Het mannetje zingt het hoogste lied,
Over de reden waarom hij haar verliet.
Verteld niet hoeveel zij heeft moeten incasseren,
Of gevochten heeft om het tij te keren.

Hij wentelt zich in leugens,
Trekt overal aan de teugels.
Spant ieder voor zijn kar,
Want hij is zo in de war.
Door alles wat hem is aangedaan,
Het leven is voor hem te zwaar.
Hij de prins op het witte paard,
Trekt ten strijde met een gestolen zwaard.
Probeert haar leven te verzwaren,
Met alle leugenachtige verhalen.

De achterban verdeelt zich in twee groepen,
De gene die naar de waarheid zoeken.
En de groep die sensatiebelust,
Olie op het vuur gooit zodat het nimmer blust.

De goede groep bied vertrouwen,
Helpt op te bouwen.
Spreekt niet over wat is gebeurd,
Of hoe het een leven heeft gekleurd.
Richten zich op de nieuwe taak,
Zoeken niet naar wegen van wraak.
De andere groep houd het levendig in de conversatie,
Hebben geen andere communicatie.
Dan praten over wat zij wel niet heeft gedaan,
En hoe zielig hij is in zijn bestaan.
J.H.